YHDISTYKSESTÄ:


 

 


 Pulit ry.


REKISTERISELOSTETämä rekisteriseloste kuuluu Pulit ry:n jäsenrekisteriin.


1. Rekisterin pitäjä


Pulit ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Puheenjohtaja
Niina Pajari
Aittapellonkatu 6 E 95
15170 Lahti
pulit.jasenposti@gmail.com

3. Rekisterin nimi


Pulit ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen perusteet


Jäsenrekisteriä käytetään jäsenluettelon ylläpitoon ja siinä olevia osoitetietoja Pulit-lehden ja yhdistyksen tiedotusten lähettämiseen.

Kasvattaja voi erikseen luovuttaa yhteystietonsa kasvattajailmoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö


Nimitiedot, postiosoite, postinumero ja sähköpostiosoite. Jäsenmaksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Jäsenrekisterin tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän liittyessään Pulit ry:n jäseniksi. Jäsenten on itse huolehdittava tietojensa oikeellisuudesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Pulit ry:n ulkopuolelle


Jäsenelle itselleen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mikäli henkilö ei ole erikseen antanut siihen suostumustaan.