PULITIETOUTTA:


 

 


 Puli on unkarilaisista paimenkoirista vanhimpia. On arveltu sen olevan aasialaista alkuperää ja tullut sieltä Unkariin vaeltavien paimenten mukana.


Alussa unkarilaiset jakoivat pulin erilaisiin tyyppeihin: terrierimäisiin pumeihin, nyöriturkkisiin puleihin ja mudeihin. Maailmansodan jälkeen pulien määrä oli hyvin pieni ja tuolloin jalostuksessa käytettiin myös tiibetinterrieriä.


Pulin alkuperäinen käyttötarkoitus on ollutkin nimenomaan paimennus. Se on ollut maatilojen paimenkoira. Puli on kasvatettu työkoiraksi, ja sen ulkomuoto ei ole ollut kovinkaan yhteneväinen. Sen sijaan kestävyys, työhalu ja helppo-oppisuus ominaisuuksina ovat säilyneet koko sen rotukehityksen ajan.


Pulin turkki on historiansa alkutaipaleella ollut lyhyempi. Ne kerittiin usein samaan aikaan lampaiden kanssa. Talvella ja ankaremmissa sääoloissa turkin annettiin kasvaa pidemmäksi, jolloin se antoi hyvän suojan pakkaselle ja muille uhkille. Tuohon aikaan pulit olivat ulkoisesti pidempiä ja niillä saattoi olla jopa pystyt korvat. Työssä ei juuri ulkonäköseikoilla ollut merkitystä, vaan painoarvo oli luonteen sopivuudella työhön.

Suomessa puleja on kasvatettu 1960-luvulta alkaen. Muualla maailmassa puli on unkarilaisista paimenkoirista suosituin, kun taas meillä rekisteröinnit pysyvät vuosittain keskimäärin 30:n paikkeilla.